Zadnje iz ponudbe

Bosch Rexroth EFC 3610, 0.4 kW

 • izhodna moč 0.4 kW
 • vhod 3 faze 380 V/480 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 400 Hz
Cena brez DDV: €90,00

Bosch Rexroth EFC 3600, 0.4 kW

 • izhodna moč 0.4 kW
 • vhod 3 faze 380 V/480 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 400 Hz
Cena brez DDV: €90,00

MACHTRIC Z900, 5.5 kW - NOVO

 • izhodna moč 5.5 kW
 • vhod 3 faze 400 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 3200 Hz
Cena brez DDV: €300,00

MACHTRIC Z900, 3-3 2.2 kW - NOVO

 • izhodna moč 2.2 kW
 • vhod 3 faze 400 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 3200 Hz
Cena brez DDV: €180,00

MACHTRIC Z900, 1-3, 4 kW - NOVO

 • izhodna moč 4 kW
 • vhod 1 faza 230 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 3200 Hz
Cena brez DDV: €250,00

MACHTRIC S800E, 3-3 2.2 kW - NOVO

 • izhodna moč 2.2 kW
 • vhod 3 faze 330 V/440 V
 • izhod 3 faze 0 V/Uvhod
 • max. izhodna frekvenca 400 Hz
Cena brez DDV: €170,00

Strani